• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Imponującej wartości użytkowej towar do pakowania, dla hurtowni a także klientów prywatnych

Prawo zmienia się w pewnym sensie cały czas – dzisiaj zdajemy sobie sprawę z tego, jak to wygląda, a w jaki sposób kwestie oraz spory ustawodawcze wyglądały wcześniej? Kiedyś proces inaugurował się skargą powoda zwaną żałobą a wniesioną przez sędziego. Pozew było to oficjalne wezwanie na sprawę do sądu przez egzekutora z laską sędziego. Odmiany uprzywilejowane dopuszczały na pozwy z pieczęcią lub pierścieniem władcy, pozew utrwalony na piśmie opatrzony pieczątką książęcą, jaki w XV stał się przymusowy. W XIV wieku pozew wręczał woźny w asyście widzów zachowując dla siebie kopię pozwu oraz dopełniając wpisu do ksiąg grodzkich. Proces zamykało powszechne ogłoszenie wyroku. Wyrok początkowo był jedynie ustny, w XIII w. na koszt strony i jej żądanie wydawano go w odmianie pisemnej potwierdzając go pieczęcią księcia oraz asesorów. W XIV w. wyrok zaczęto wpisywać do ksiąg, a stron internetowym wydawano za odpłatą wyciąg z nich – dziś wygląda to inaczej, co potwierdza ANCHOR. Odmianami wyroku prawomocnego była klauzula którą sąd zobowiązywał tracącego do wiecznego milczenia lub też zakład w wyznaczonej sumie ustanowiony przez monarchę za powtórne wszczęcie sprawy. Proces oraz jego długość była zależna od winy, co zresztą pracuje dalej.

1. Dowiedz się teraz

Categories: Nieruchomości

Comments are closed.